Tuemme suomalaista luonnonsuojelutyötä

Ilmastonmuutos ja elonkirjon väheneminen ovat yhdistettynä yksi tämän hetken suurimpia uhkia planeettamme hyvinvoinnille. Luontomatkailuyrityksenä ja luontoharrastajina emme voi sivuttaa näitä. Uhkien ehkäisyksi olemme alkaneet edistämään uhanalaisen luonnon suojelua sekä sitoutuneen hiilen varastoja tukemalla suomalaisten metsien suojelua edistävää Luonnonperintösäätiötä. Vanhoihin metsiin ja niiden maaperään on sitoutunut huomattavasti enemmän hiiltä kuin nuorempiin ja talouskäytössä oleviin. Suojelulla taataan, että hiili pysyy sidottuna metsissä eikä palaa enää ilmakehään. Samalla varmistetaan, että nämä metsät sitovat hiiltä jatkossakin. Metsien suojelu auttaa hiilensidonnan lisäksi myös biodiversiteetin suojelussa, koska vanhat metsät ovat turvasatamia hyvin monille uhanalaisille lintu- ja eliölajeille. Boreaalisten lajien on todettu pystyvän sopeutumaan ilmastonmuutokseen huomattavasti paremmin vanhoissa, suojelluissa metsissä, ja suojelu ehkäisee sekä ilmastonmuutosta että sen haitallisia vaikutuksia elonkirjoon. Jatkamme tulevaisuudessakin Luonnonperintösäätiön tukemista.

Using Format